Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Kościelna 85,

44-266 Świerklany

tel. (32) 440 87 38

tel. (32) 440 87 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

godziny urzędowania:

poniedziałek-środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30 - 17.00
piątek: 7.30 - 14.00

 

bip

Archiwum

archiwum

ROK 2019

 

 12.04.2019r.

Przetarg Nieograniczony

"Zakup i dostawa kruszyw drogowych i piasku dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia kopert

SIWZ

1. Załącznik Nr 1 formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 

3. Załącznik Nr 3

4. Załącznik Nr 4

5. Załącznik Nr 5

6. Załącznik Nr 6 wzór umowy

 
Świerklany, dnia 03.04.2019r.

Przetarg Nieograniczony

"Zakup i dostawa kruszyw drogowych i piasku dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach"

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ 

1. Załącznik nr 1 formularz oferty

2. Załącznik nr 2 Oświadczenia

3. Załącznik nr 3

4. Załącznik nr 4

5. Załącznik nr 5

6. Załącznik nr 6 wzór umowy

Świerklany, dnia 18.02.2019r. 

Przetarg Nieograniczony

Dostawa betonowych wyrobów gotowych dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

SIWZ

1. Załącznik Nr 1 formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie

3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie

4. Załącznik Nr 4 Oświadczenie

5. Załącznik Nr 5 Oświadczenie

6. Załącznik Nr 6 Oświadczenie

7. Załącznik Nr 7 Wzór umowy

 

 

Plan Zamówień Publicznych w 2019 roku

 

 

ROK 2018

 Świerklany, dnia 26.01.2018r. 

 

Przetarg Nieograniczony

 

"Zakup i dostawa kruszyw drogowych i piasku dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach"

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia kopert

 

1. SIWZ

 

2. Załącznik Nr 1 formularz oferty

 

3. Załącznik nr 2 i 3 Oświadczenia

 

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie

 

5. Załącznik Nr 5 Oświadczenie

 

6. Załącznik Nr 6 Wzór umowy

 

Świerklany, dnia 15.01.2018r. 

 

Przetarg Nieograniczony

 

Dostawa betonowych wyrobów gotowych dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia kopert

 

1. SIWZ  

 

2. Załącznik Nr 1 formularz oferty

 

3. Załącznik Nr 2 i 3 Oświadczenia

 

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie

 

5. Załącznik Nr 5 Oświadczenie

 

6. Załącznik Nr 6 Oświadczenie

 

7. Załącznik Nr 7 Wzór umowy

 

plan zamówien

ROK 2017

Świerklany, dnia 28.11.2017

 

Ogłoszenie o przetargu

 

 "Sprzedaż samochodu specjalnego Polonez Truck 1,6"

 

Informacja o wyborze oferty

 

1. Ogłoszenie

 

2. Załącznik nr 1 Oświadczenie 

 

3. Załącznik nr 2 Oferta

 

4. Załącznik nr 3 Wzór umowy

 

5. Załącznik nr 4 Protokół

 

6. Zdjęcia

 

 

 

Świerklany, dnia 20.10.2017

 

Przetarg Nieograniczony 

 

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie zimowym 2018r."

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

 

1. SIWZ

 

2. Załącznik nr 1 do SIWZ

 

3. Załącznik nr 2 do SIWZ

 

4. Karty pracy

 

5. Oświadczenie grupy kapitałowej

 

6. Rejon I

 

7. Rejon II

 

8. Wzór umowy

 

9. Wykaz realizowanych zadań

 

10. Wykaz osób

 

11. Wykaz sprzętu

 

12. Załącznik wymagany do złożenia z ofertą

 

13. Zestawienie faktur

 

14. Załącznik Nr 1 do SIWZ korekta do specyfikacji

 

Świerklany, dnia 09.08.2017

 

Przetarg Nieograniczony

 

"Dostawa betonowych wyrobów gotowych dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach"

 

Informacja o wyborze oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

 

1. SIWZ

 

2. Formularz Oferty

 

3. Załącznik nr 2, 3, 4

 

4. Załącznik nr 5

 

5. Załącznik nr 6

 

6. Wzór umowy

 

 

 

 

 

Świerklany, dnia 10.03.2017r.

 

Przetarg Nieograniczony

 

 Dostawa w miejsce wbudowania wyrobów asfaltowych dla potrzeb remontów cząstkowych dróg gminnych w Gminie Świerklany"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Publikacja ogłoszenia

 

1. SIWZ

 

2. Formulasz ofertowy

 

3. oświadczenie art. 25a ust. 1

 

4. oświadczenie art. 25a ust. 1

 

5. oświadczenie art. 24 ust. 11

 

6. wzór umowy

 

 

 

 Plan zamówień publicznych na 2017 rok

 

 

 

Rok 2016

 

Zapytanie ofertowe

 

"Dostawa oleju napędowego wraz z transportem dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach

 

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe

 

"Przyjmowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Świerklany oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku"

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  

 

Zapytanie ofertowe 

 

Zapytanie ofertowe Nr 2/2016

 

 Dostawa betonowych wyrobów gotowych dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach”

 

Informacja o wyborze oferty

 

Formularz ofertowy

 

Oświadczenie - załącznik nr 2

 

Oświadczenie - załącznik nr 3

 

Wzór umowy - załącznik nr 4

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe Nr 1/2016

 

"Zakup i dostawa w miejsce wskazane na terenie Gminy Świerklany kruszyw drogowych i piasku".

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe

 

Formularz oferty

 

Oświadczenie - załącznik nr 2

 

Oświadczenie - załącznik nr 3

 

Wzór umowy - załącznik nr 4

 

  Świerklany, dnia 24.11.2016r.

Przetarg nieograniczony  

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie zimowym 2017r."

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

publikacja ogłoszenia 

1. SIWZ

2. formularz ofertowy

3. oświadczenia

4. wykaz doświadczenia

5. wykaz osób

6. wzór umowy

7. rejon I

8. rejon II

9. karta pracy

Świerklany, dnia 17.02.2016r.

Przetarg Nieograniczony 

Dostawa w miejsce wbudowania wyrobów asfaltowych dla potrzeb remontów cząstkowych dróg gminnych w Gminie Świerklany”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Publikacja ogłoszenia

1. SIWZ

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie art. 22

4. Oświadczenie art. 24 ust. 1

5. Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt.2

6. Oświadczenie art. 26 ust. 2d

7. Wzór umowy

Rok 2015

 

 

Zapytanie ofertowe Nr 8/2015

 

 "Dostawa oleju napędowego wraz z transportem do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach".

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe Nr 8/2015

 

Zapytanie ofertowe Nr 7/2015

 

Usługi polegającej na Przyjmowaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Świerklany oraz ich utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku” zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r., poz. 856).

 

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe Nr 7/2015 

 

 Zapytanie ofertowe Nr 6/2015

 

Usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych i zwierząt dzikich.

 

Unieważnienie

 

Zapytanie ofertowe Nr 6/2015

 

Świerklany, dnia 14.10.2015r.

 

Przetarg Nieograniczony

 

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie zimowym 2016"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty

 

Publikacja ogłoszenia

 

1. SIWZ

 

2. Formularz ofertowy

 

3. Karta pracy

 

4. Oświadczenie art.24 ust.1

 

5. Oświadczenie art.22

 

6. Oświadczenie art.24

 

7. Oświadczenie art.26

 

8. Rejon I

 

9. Rejon II

 

10. Wykaz doświadczenia

 

11. Wykaz osób

 

12. Wykaz sprzętu

 

13. Wzór umowy

 

14. Zasady

 

15. Zbiorcze zestawienie do faktury VAT

 

 

  Świerklany, dnia 23.02.2015r.

 

Przetarg Nieograniczony

 

"Dostawa w miejsce wbudowania wyrobów asfaltowych dla potrzeb remontów cząstkowych dróg gminnych w Gminie Świerklany"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. SIWZ 

 

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1

 

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 24 ust. 1

 

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt. 2

 

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 26 ust. 2d

 

7. Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy (wzór)

 

 

 

Świerklany, dnia 23.02.2015r.

 

Przetarg Nieograniczony

 

"Dostawa betonowych wyrobów gotowych dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. SIWZ

 

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1

 

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art. 24 ust.1

 

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt. 2

 

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 26 ust. 2d

 

7. Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy (wzór)

 

Świerklany, dnia 23.01.2015 r.

 

Przetarg Nieograniczony

 

 "Dostawa ciągnika rolniczego o mocy od 80KM do 90KM wraz z osprzętem"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. SIWZ

 

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie art. 22 ust 1

 

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie art 24 ust. 1

 

5.  Załącznik nr 4 - Oświadczenie art 24 ust. 1 pkt 2

 

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 26 ust. 2d 

 

7. Załącznik nr 6 - Ogólne warunki umowy 

 

 

 

Rok 2014

 

Świerklany, dnia 20.11.2014 r.

 

Przetarg Nieograniczony

 

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Świerklany w sezonie zimowym 2015"

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

1. SIWZ

 

2. dokumenty do SIWZ

 

3. karta pracy

 

4. ulice rejon I

 

5. ulice rejon II

 

6. wzór umowy do SIWZ

 

7. zasady zimowego utrzymania dróg

 

 

 

Świerklany, dnia 28.02.2014 r.

 

Przetarg Nieograniczony

 

"Dostawa paliw do środków transportu i urządzeń GZGK na stacji wybranego wykonawcy

 

w okresie 01.04.2014r do 31.12.2015"

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1. SIWZ

 

2. Załącznik nr 1

 

3. Załącznik nr 2

 

4. Załącznik nr 3

 

5. Załącznik nr 4

 

6. Załącznik nr 5

 

7. Wykaz pojazdów